Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

 

2012 – 2017 Yılları Toplam İş Kazaları

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 74.871
2013 191.389
2014 221.366
2015 241.547
2016 286.068
2017 359.866

2012 – 2017 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

 

Yıl Meslek Hastalığı (Kişi)
2012 395
2013 351
2014 494
2015 510
2016 597
2017 693

2012 – 2017 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 745
2013 1.360
2014 1.626
2015 1.252
2016 1.405
2017 1.636

2014 – 2017 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı


 

2017 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2017 yılında 1636 İş Cinayeti Yaşandı.

SGK verilerine göre 2017 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında, 359.866  iş kazası meydana geldi, toplam 1636 çalışanımız, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 693 çalışanımız meslek hastalığına yakalandı. 3.996.873 gün geçici iş göremezlik yaşandı.

2017 Yılı İş Kazaları

SGK verilerine göre 2017 yılında 4-1/a ve 4-1/b kapsamında toplam 359.866 iş kazası yaşanmış olup, kadınların iş kazası oranı % 16,4 olmuştur.

2017 Yılı Meslek Hastalıkları

Tanımlanmış meslek hastalıkları 2017 yılında da beklenenden düşük çıktı. Bu da çalışanların bilinçlendirilmesi gerektiğinin bir göstergesi olarak göze çarpıyor. 2017 yılında toplam 693 meslek hastalığı tanısı konulmuştur.

2017 Yılı İş Cinayetleri

SGK verilene giren iş cinayetlerinde 1636 çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Resmi olmayan kayıtlara göre ise bu sayı 1900-2000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2017 Yılı İş Cinayetlerinin İllere Göre Dağılımı

İş cinayetlerinde en büyük dilimi %20,2 ile İstanbul alırken, onu % 7,1 ile Ankara, % 5,8 ile İzmir takip ediyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise, Zonguldak’ın diğer yıllara göre iş cinayetleri oranının düşüşe geçiyor olması.

2017 Yılı İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistik, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK çıkmasıdır. 40-55 yaş aralığının İŞ CİNAYETLERİNİN % 50 gibi korkunç bir rakama ulaşmış olması dikkat çekicidir.  45+ Yaş üstünde Yaşanan Psikososyal Tehlikelerin okunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

2017 Yılı İş Göremezlik Süreleri

SGK verilerine göre 5+ gün sayısı diğer senelere göre olağanüstü artış göstermiş olup, gün içerisinde çalışma oranlarında ise düşüş gözlenmektedir.

2017 Yılı İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı

İş kazalarının illere göre dağılımında gelenek yine bozulmamış olup, ilk 3 sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’in oldu. Eskişehir, Zonguldak ve Sakarya’da önceki senelere göre iş kazalarında azalma görülmekte olup, Tekirdağ ve Kocaeli’deki artış dikkat çekiyor.

2017 Yılı İş Kazalarının Yaşa Göre Dağılımı

İş kazalarının yaşa göre dağılımında genç nüfusta yaşanan kazaların, İSG kültürünün eksikliğinden kaynaklandığı sonucunu doğurduğu aşikardır.


Cevap Bırakın