İSG Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Para Cezaları

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. En düşük ceza 938 ₺’den, 1034 ₺ ye, en yüksek ceza 563.475,00 ₺’den 614.805,00 ₺’ye çıktı. 

2021 Yılı İSG Cezaları

Buna göre en düşük ceza 1034,00 ₺  ile “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.” ve “çalışanların eğitimlerinin usulüne göre yapılmaması”,  en büyük ceza ise 614.805,00 ₺ ile “Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi” ne ait, “Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. , İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek., Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. ”

Cezaları indirmek için TIKLAYINIZ;

Cevap Bırakın