İş Eldivenleri Nasıl Seçilmelidir?

Eldiven Sınıflandırması

KKD düzenlemesi şimdi risk tanımlarına dayalı üç sınıf belirtmektedir;

  1. Kategori I: (Minimal Risk);
    Düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde (ör. temizlik eldivenleri) üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir.
  2. Kategori II: (Ive III numaralı Kategorilerde listelenenler dışındaki riskler);
    Orta düzeyde risklere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış bulunan KKD (ör., kesilme, delinme ve aşınma koruması gerektiren genel kullanım eldivenleri), bir onaylı kuruluşun bağımsız testlerine ve sertifikasyonuna tabi tutulmak zorundadır. Yalnızca bu onaylanmış kuruluşlar CE işareti verebilir. Uygun bir CE işareti taşımayan eldivenler satılamaz ve kullanılamaz. Onaylı kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen Kullanma Talimatı üzerinde mutlaka yer almalıdır.
  3. Kategori III: (Ölüme veya sağlıkta geri döndürülemez bozulmaya yol açabilecek çok ciddi riskler);
    En üst seviyedeki risklere (ör., kimyasallar, biyolojik ajanlar, elektrik çarpması ve enerjili iletim hatlarında çalışma) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan KKD’nin de bir onaylı kuruluş tarafından teste tabi tutulması ve sertifikalandırılması şarttır. Ayrıca, üretimin homojenliğinin garanti altına alınması amacıyla imalatçı tarafından kullanılan kalite güvencesi sisteminin de bağımsız olarak denetlenmesi şarttır. Bu değerlendirmeyi gerçekleştirilen kuruluşun da Kullanım Talimatlarında yer alması ve CE işaretinin yanında yer alan bir numarayla kimliğinin belirtilmesi şarttır.

Eldiven Beden Tablosu

Doğru ebat eldiven konforu bakımından elzemdir. Eldiven boyunu belirlemenin en ideal yolu elin çevresinin mezura ile ölçülmesidir. Avuçiçi çevresini en geniş noktasından bir mezura ile ölçün (mm veya inç cinsinden). Elde ettiğiniz ölçümü aşağıda sunulan tabloyla karşılaştırın ve hangi bedene uygun olacağına karar verebilirsiniz.

Beden Tablosu

EBAT

XS

S

M

L

XL

XXL

6

7

8

9

10

11

EL ÇEVRESİ 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 279 mm

Eldiven Koruma Grupları

Standartlar Genel Koruyucu Eldivenler
Standart TS EN 420 (TS EN 420) ; 

Kapsam

Bu standart, tüm koruyucu eldivenler için geçerli olan eldiven tasarımı ve yapısı, zararsızlığı, konforu, etkinliği, işaretlemesi ve bilgileri ile ilgili genel koşulları tanımlamaktadır. Bu standart ayrıca, kol koruma ekipmanlarına da
uygulanabilir.

Başlıca noktaları aşağıda verilmiştir. Son derece ihtisaslaşmış uygulamalar için tasarlanmış olan elektrikçi veya cerrahi eldivenleri gibi bazı eldivenler diğer cok daha sıkı ve işe özgü standartlara tabidir. (Talep üzerine bunların detayları temin edilebilir.)

Tanım

Eldiven eli veya elin herhangi bir kısmını tehlikelerden korumak üzere tasarlanmış bulunan bir kişisel koruyucu donanım ürünüdür. Önkolun (Kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı) veya kolun bir kısmını da kapsayabilir.

Performans düzeyleri bir eldivenin belirli bir testte nasıl bir performans sergilediğini ve söz konusu testin sonuçlarının hangi derecelendirmeye sahip olduğunu gösterir. Düzey 0 eldivenin test edilmediğini veya minimum performans düzeyinin altında kaldığını belirtir. Daha yüksek sayılar daha yüksek performans seviyelerini göstermektedir. X performans seviyesi, test metodunun eldiven numunesi için uygun olmadığı anlamına gelir.

Koşullar

Eldiven yapısı ve tasarımı

• Eldivenlerin öngörülebilir son kullanım koşullarında mümkün olan en yüksek düzey korumayı sağlaması şarttır.
• Eldiven dikiş içeriyorsa, bu dikişlerin mukavemeti, eldivenin genel performansını düşürmemelidir.

Zararsızlık

• Bu eldivenler kullanıcıya herhangi bir zarar vermemelidir.
• Eldivenin pH değeri 3,5 ila 9,5 arasında olmalıdır.
• Krom (VI) içeriğinin algılama eşiğinin altında (< 3 ppm) olması gerekmektedir.
• Doğal lateks eldivenler TS EN 455-3 uyarınca ekstrakte proteinler üzerinde test edilecektir.

Elektrostatik Özellikler

• Elektrostatik deşarj risklerini azaltmak için tasarlanmış anti-statik eldivenler
TS EN 1149 uyarınca test edilmiş olmalıdır.
• Elde edilen test değerleri kullanım talimatlarında belirtilmelidir.
• Elektrostatik piktogramı KULLANILMAMALIDIR

İşaretleme ve Bilgilendirme

Eldivenin işaretlenmesi
• Her bir eldiven aşağıdakiler ile işaretlenmiş olmalıdır:

— Üreticinin adı
— Eldiven ve ebat tanımı
— CE işareti
— Uygun piktogramlara eşlik eden ilgili performans düzeyleri ve EN standardına referans

• İşaretlemeler, eldivenin kullanım ömrü boyunca okunabilir olmalıdır. Eldivenin karakteristik özellikleri gereğince eldivenin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, işaretlemeler ilk ambalaj kabında belirtilmelidir.

Eldivenleri içeren ilk ambalajın işaretlenmesi

• Üretici veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven ve ebat tanımı
• CE işareti
• Kullanım bilgisi
— basit tasarım: ‘Yalnızca minimal riskler içindir’
— orta tasarım ya da karmaşık tasarım: ilgili piktogramlar
• Koruma elin bir kısmıyla sınırlıysa, bu durum belirtilecektir (ör., ‘yalnızca avuçiçi koruması stilidir’).
• Nereden bilgi edinilebileceğine dair referans

Kullanım talimatları

• İmalatçı veya temsilcisinin adı ve adresi
• Eldiven tanımı
• Mevcut ebat aralığı
• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi

Mekanik Risklere Karşı Korumalı Eldivenler
Standart TS EN 388 (TS EN 388) ;

Cildi aşındırabilen, kesebilen veya delebilen nesnelere karşı korumaya, konfordan ve işin gerektirdiği el becerisinden ödün vermeksizin ihtiyaç duyan işçilerin kullandığı eldivenlerle ilgili genel kurallar;

Kapsam

Bu standart; aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın neden olduğu fiziksel ve mekanik agresyonlarla ilgili olarak bütün koruyucu eldivenler için geçerlidir.

Tanım ve Koşullar

Mekanik tehlikelere karşı koruma; bir piktogramı takip eden ve her biri spesifik bir tehlikeye karşı test performansını temsil eden 5 veya 6 performans seviyesi ile ifade edilir. Beşinci konumda bulunan harf, bir ISO Kesilme Direnci düzeyine karşılık gelir. Darbe koruması sağladığı konusunda sertifikalandırılmış bulunan eldivenler için altıncı konumda bir “P” harfi yer alır.

Mekanik Eldivenler Performans Düzeyi

Mekanik riskler’ piktogramına 6 performans seviyesi eşlik eder (a-f);

a. Aşınma Direnci
Eldiven numunesini aşındırmak için gereken tur sayısı esas alınır.
b. Bıçak Kesiği Direnci
Sabit bir hızda eldiven numunesini kesmek için gereken döngülerin sayısı esas alınır.
c. Yırtılma Direnci
Numuneyi yırtmak için uygulanması gereken kuvvet miktarı esas alınır.
d. Delinme Direnci
Standart ebat bir delici (point) ile numunede delik açmak için gereken kuvvet miktarı esas alınır.
e. ISO Kesilme Direnci
Belirtilen koşullar altında spesifik bir kesilme testi makinası (yani, Tomodynamometer) kullanılarak bir numuneyi kesmek için gereken kuvvet esas alınır.
f. EN Darbe Koruması
Numune, düşürülen bir yüke maruz kaldığında ölçülen enerji ve kuvvet iletimi esas alınır.

Grup 1 2 3 4 5
a Aşınma Direnci (çevrim) 100 500 2000 8000
b Bıçak Kesiği Direnci (coupe test/index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
c Yırtılma Direnci (Newton) 10 25 50 75
d Delinme Direnci (Newton) 20 60 100 150
Grup A B C D E F
e ISO Kesilme Direnci (Newton) 2 5 10 15 22 30
f EN Darbe Koruması BAŞARILI (P) veya BAŞARISIZ (İşaretleme Yok)

Bu performans seviyelerinin eldivenlerin üzerindeki piktogramın yanında ve eldivenlerin hemen üzerinde bulunan ambalajda belirgin bir biçimde gösterilmesi şarttır.

Kimyasallar ve Mikroorganizmalara Karşı Korumalı Eldivenler
Standart pr TS EN ISO 374 (TS EN 374) ;

Kapsam

Bu standart, eldivenlerin kullanıcıyı kimyasallardan ve mikroorganizmalardan koruma kabiliyetini belirlemektedir.

Tanımlar

Penetrasyon

Penetrasyon (nüfuz etme); bir kimyasal ve/veya mikroorganizmanın koruyucu bir eldiven materyalindeki gözenekli malzemeler, dikişler, iğne delikleri ve diğer kusurlar üzerinden moleküler olmayan bir düzeydeki hareketidir.

Geçirgenlik

Eldivenlerin içinde bulunan kauçuk ve plastik filmler kimyasallara karşı bariyer (engel) teşkil eder. Bu nedenle geçirim sürelerinin veya tehlikeli sıvının ciltle temas etmesi için geçen zamanın ölçülmesi önemlidir. Test edilen her bir kimyasal madde, 0 ila 6 arasındaki bir geçirim süresi performansı cinsinden sınıflandırılır.

GEÇİRGENLİK SÜRESİ KORUMA ENDEKSİ GEÇİRGENLİK SÜRESİ KORUMA ENDEKSİ
> 10 Dakika Seviye 1 > 120 Dakika Seviye 4
> 30 Dakika Seviye 2 > 240 Dakika Seviye 5
> 60 Dakika Seviye 3 > 480 Dakika Seviye 6

Degradasyon

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler bazen sünger işleri görerek sıvıları emer ve cildi bu sıvılarla karşı karşıya bırakır. Bu, eldiveni degrade eder (bozar).

Degradasyon, bir koruyucu eldiven malzemesinin bir veya daha çok özelliğinin bir kimyasalla temas neticesinde sağlığa zararlı bir biçimde değişmesidir. Degradasyon emareleri arasında dökülme, şişme, dağılma, gevreme, renk değişmesi, boyut değişmesi, görünüm değişmesi, sertleşme, yumuşama, vs. bulunmaktadır.

Koşullar

Kimyasallardan koruyucu eldivenler:

Penetrasyon: Bir eldiven bir hava veya su sızdırma testine tabi tutulduğunda sızdırma yapmayacaktır.
Geçirgenlik: Eldiven Tip C kısım 1’de tanımlanan kimyasallar listesindeki kimyasallardan biri karşısında en az Seviye 1 (10 dakikadan fazla) olmak üzere minimum koşullarını karşılayacaktır.
Degradasyon: Kimyasal temasından sonraki delinme direnci değişimi, eldiven üzerinde iddia edilen bütün kimyasallar için teste tabi tutulacaktır ve sonuç, kullanım talimatlarında belirtilecektir.
Uzun eldivenler: Kimyasal koruyucu eldivenin uzunluğu ≥ 40 cm ise manşet kısmı da geçirgenlik bakımından test edilmelidir.

Mikroorganizmalardan koruyucu eldivenler:

Penetrasyon: Bakteriler ve mantarlara karşı koruma iddiasında bulunuluyorsa bu eldivenlerle ilgili koşullar kimyasallardan koruyucu eldivenlerle aynıdır.
Virüs koruması: Virüs koruması iddiasında bulunuluyorsa bu eldivenler ISO 16604 uyarınca ek bir teste tabi tutulur.
Uzun eldivenler: Kimyasal koruyucu eldivenin uzunluğu ≥ 40 cm ise manşet kısmı da virüs penetrasyonu bakımından test edilmelidir.

ÖNEMLİ : KİMYASAL VERİ BİLGİLERİ, İŞYERİNDEKİ FİİLİ SÜRELERİ MUTLAKA YANSITIYOR OLMALIDIR.

Kimyasallardan Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Tip A ve Tip B eldivenler için ‘kimyasala dirençli’ eldiven piktogramına, kodlama harfleri eşlik etmelidir. C tipi olarak işaretlenen eldivenler için herhangi bir kodlama harfi kullanılmaz.

Bu kodlama harfleri standartta tanımlanan bir kimyasallar listesine atıfta bulunmaktadır (bir sonraki sayfaya bakınız). Tip C eldiven için minimum geçirim süresi, listedeki bir kimyasal için 10 dakika, Tip B için en az 3 kimyasal için 30 dakika ve Tip A için en az 6 kimyasal için 30 dakikadır.

İşaretleme ve Bilgilendirme

• CE işareti
• Bakım ve saklama talimatları
• Kullanım talimatları ve sınırlamaları
• İddia edilen kimyasallarla ilgili degradasyon sonuçları
• Eldivende kullanılan ve alerjilere neden olduğu bilinen malzemelerin listesi
• Eldivende bulunan bütün malzemelerin listesi talep üzerine kullanıma sunulacaktır.
• Ürünü sertifikalandıran onaylı kuruluşun adı ve adresi

Tanımlı Kimyasallar

KODLAMA KİMYASAL CAS NO SINIF
A Metanol 67-56-1 Primer alkol
B Aseton 67-64-1 Keton
C Asetonitril 75-05-8 Nitril bileşiği
G Diklorometan 75-09-2 Klorlu hidrokarbon
E Karbon disülfit 75-15-0 Organik bileşik ihtiva eden sülfür
F Tolüen 108-88-3 Aromatik hidrokarbon
F Dietilamin 109-89-7 Amin
H Tetrahidrofuran 109-99-9 Heterosiklik ve eter bileşiği
I Etil asetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Doymuş hidrokarbon
K Sodyum hidroksit, % 40 1310-73-2 İnorganik baz
L Sülfürik asit, % 96 7664-93-9 İnorganik mineral asidi, oksitleyici
M Nitrik asit, % 65 7697-37-2 İnorganik mineral asidi, oksitleyici
N Asetik asit % 99 64-19-7 Organik asit
O Amonyak % 25 1336-21-6 İnorganik baz
P Hidrojen peroksit % 30 7722-84-1 Peroksit
S Hidroflorik asit % 40 7664-39-3 İnorganik mineral asidi
T Formaldehit % 37 50-00-0 Aldehit

Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenlerin İşaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruyucu eldivenler için biyolojik tehlike piktogramı uygulanır. Bunun için koruyucu eldivenin TS EN374-2:2013 uyarınca sızdırmazlık testine tabi tutulması şarttır.

Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma için biyolojik tehlike piktogramına, alt kısımdaki “VIRUS“ ifadesi eşlik eder. Bu koruyucu standart için eldivenin, bakteri ve mantarlar için EN 374-2:2013 uyarınca test edilmesi ve ISO 16604:2004 (Metot B) uyarınca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulması şarttır. 

Termal Korumalı Eldivenler
Standart TS EN 407 / EN 511  (TS EN 407 / 511) ;

Sıcaktan, soğuktan veya ateşten veya diğer termal koşullardan korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili kılavuz ilkeler.

Sıcak ve/veya Ateşe Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler (EN 407)

Kapsam

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenler için termal performansı belirler.

Tanımlar ve Koşullar

‘Isı ve alev’ piktogramına 6 performans seviyesi eşlik eder:

a. Alevlenebilirlik Direnci (performans düzeyi 0–4)
Kıvılcım kaynağının ortadan kaldırılmasından sonra malzemenin yanmaya ve parlamaya devam ettiği süre esas alınır. 15 saniye uzunluğundaki bir kıvılcım alma süresinin ardından eldivenin dikişleri açılmayacaktır.

b. Temas Isısı Direnci (performans düzeyi 0–4)
Kullanıcının en az 15 saniye boyunca hiçbir acı hissetmediği sıcaklık aralığı (100–500 °C) esas alınır. EN 3 veya üstü bir düzey elde edilirse, ürün alevlenebilirlik testinde en az EN düzey 3 kaydı sağlayacaktır. Aksi takdirde, maksimum temas ısısı seviyesi, seviye 2 olarak rapor edilecektir 2.

c. Konvektif Isı Direnci (performans düzeyi 0–4)
Eldivenin bir alevden gelen ısı transferini ne kadar süreyle geciktirebildiği esas alınır. Bir performans düzeyi yalnızca, alevlenebilirlik testinde 3 veya 4 performans düzeyi elde edilirse belirtilecektir.

d. Radyan Isı Direnci (performans düzeyi 0–4)
Eldivenin bir radyan ısı kaynağına maruz kaldığında ısı transferini ne kadar süreyle geciktirebildiği esas alınır. Bir performans düzeyi yalnızca, alevlenebilirlik testinde 3 veya 4 performans düzeyi elde edilirse belirtilir.

e. Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Direnç (performans düzeyi 0–4)
Eldiven numunesini belirli bir düzeye kadar ısıtmak için gereken erimiş metal damlası sayısı. Bir performans düzeyi yalnızca, alevlenebilirlik testinde 3 veya 4 performans düzeyi elde edilirse belirtilir.

f. Büyük Miktarlarda Erimiş Metale Direnç (performans düzeyi 0–4)
Doğrudan eldiven numunesinin altına yerleştirilen simüle edilmiş bir cilt boyunca yumuşama veya iğne delikleri oluşması için gereken metal miktarı. Metal damlacıkları eldiven malzemesine yapışık kalırsa veya numune alev alırsa bu test başarısız sayılır.

ÖNEMLİ ; Bütün TS EN 407 dereceli eldivenler ayrıca, aşınma ve yırtılma için en az performans düzeyi 1 elde etmek zorundadır.

Soğuktan Koruma Sağlayan Eldivenler ( TS EN 511 )

Kapsam

Bu standart, -50 °C’ye kadar konvektif soğuk ve temas soğuğuna karşı koruma sağlayan bütün eldivenler için geçerlidir.

Tanımlar ve Koşullar

Soğuğa karşı koruma, bir piktogramı takip eden ve spesifik koruma niteliklere ilişkin üç performans gösteren bir seri ile ifade edilir.

‘Soğuk tehlikesi’ piktogramına 3 performans seviyesi eşlik eder:

a. Konvektif Soğuk Direnci (performans düzeyi 0-4)
Eldivenin, konveksiyon ile soğuk transferinin ölçülmesi yoluyla elde edilen, termal izolasyon özellikleri esas alınır.

b. Temas Soğuğu Direnci (performans düzeyi 0–4)
Eldiven malzemesi soğuk bir nesneyle temasa maruz bırakıldığında malzemenin termal direnci esas alınır.

c. Su Penetrasyonu (0 veya 1)
0 = su penetrasyonu
1 = su penetrasyonu yok

ÖNEMLİ ; TS EN 511 dereceli bütün eldivenler ayrıca, aşınma ve yırtılma için en az performans düzeyi 1 elde etmek zorundadır.

Radyoaktif Kontaminasyon ve İyonlaştırıcı Radyasyondan Koruma Sağlayan Eldivenler
Standart TS EN 421 (TS EN 421) ;

Kapsam

Bu standart, iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif kontaminasyondan koruma sağlayan eldivenler için geçerlidir.

Tanımlar ve Koşullar

Korumanın türü, spesifik eldiven niteliklere ilişkin bir piktogramla gösterilir.

Radyoaktif Kontaminasyon

Radyoaktif kontaminasyondan koruyucu olması için eldivenin sıvı geçirmez olması ve TS EN 374’te tanımlanmış bulunan penetrasyon testini geçmesi gerekmektedir.

Çevreleme amacıyla kullanılan eldivenler için eldivenin ilave bir spesifik hava kaçağı testinden geçmesi gerekmektedir.

Malzemeler, ozon çatlaması davranışları bazında modelize edilmiş olabilir. Bu test opsiyoneldir ve eldiven seçiminde bir yardımcı araç olarak kullanılabilir.

İyonlaştırıcı Radyasyon

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için bir eldivenin belirli bir miktarda kurşun veya eşdeğeri metal (kurşun eşdeğeri olarak anılır) içermesi gerekmektedir. Bu kurşun eşdeğerinin her bir eldiven üzerinde işaretlenmiş olması şarttır.

Elektrostatik Korumalı Eldivenler
Standart EN 1149/EN 16350 (TS EN 1149/16350) ;

Elektrostatik deşarj riskini artıran patlayıcı çevre veya ortamlarda korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili genel bilgiler

Standart TS EN 1149 (TS EN 1149) Elektrostatik

Kapsam

Bu standart, elektrostatik deşarjlardan kaçınmaya yönelik elektrostatik dağıtıcı koruyucu giysilerin (eldivenlerin) imalatında kullanılan malzemelerle ilgili test metotlarına dair koşulları belirlemektedir.

Tanım ve Koşullar

EN 420:2003 kapsamında, elektrostatik özellikleri TS EN 1149’da belirtilen test metotlarına göre test edileceği tanımlanmıştır.

TS EN 1149-1:2006
Kısım 1 testi, (test numunesi üzerinde duran) iki belirli elektrot arasındaki malzemenin yüzeyi boyunca yüzey özdirenci/ direnç (Ω) = ohm cinsinden direnç ve 100±5V düzeyinde bir potansiyel şeklinde tanımlamaktadır.

TS EN 1149-2: 1997
Kısım 2 testi, bir malzeme içindeki, test numunesinin birbirinin aksi yüzeylerine yerleştirilmiş iki elektrot arasındaki dikey direnç (Ω) = ohm cinsinden direnç ve 100±5V düzeyinde bir potansiyel şeklinde tanımlamaktadır.

TS EN 1149-3:2004
Kısım 3 yarı zayıflama süresi testini T50 (s) = malzeme üzerinde bir elektrot tarafından indüklenen bir değişimle bir malzemede %50 zayıflama oluşmasına kadar geçen süre olarak tanımlamaktadır.

TS EN 1149-5:2007
Kısım 5 eldivenler için anti-statiklik istemleme kriterlerini tanımlamaktadır:

• Yüzey direnci < 2,5×109 Ω (veya Yüzey Özdirenci < 5×1010 Ω) veya
• Değişim zayıflama süresi T50 < 4s
• Dikey direnç (Ω) için belirlenmiş herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

TS EN 420 standardı uyarınca, herhangi bir anti-statik piktogram kullanılmaz.

Standart TS EN 1149 (TS EN 1149) Patlayıcı Ortamda Kullanılacak Koruyucu Eldivenler

Kapsam

Bu standart eldivendeki her bir maddenin < 108 ohm olarak tanımlanan düşük dikey direnci olmasını gerektirmektedir. TS EN 1149’un her zaman uygun olmayabileceği patlayıcı ortamlarda kullanım içindir.

Tanımlar ve Koşullar

• Her malzeme için dikey direnç < 1,0 X 108 ohm (bağlanmamış malzemeler olması durumunda, birlikte test edilirler)

• Test EN 1149-2 uyarınca gerçekleştirilir (sıcaklık 23 °C ve B.N. %25) İşaretlemeler

Eldiven işaretlemeleri EN 420:2003’e denk olmalıdır.

Elektrik İzolasyon Korumalı Eldivenler
Standart TS EN 60903 (TS EN 60903) ;

Enerjili iletim hatlarında çalışma – elektrik izolasyonu eldivenleri

Kapsam

Bu standart, enerjili iletim hatlarıyla çalışılan ortamlarda kullanıcıyı elektrik çarpmasından korumak amacıyla tasarlanmış bulunan izolasyon eldivenleri ve mitten eldivenlere (hem astarlı hem astarsız) uygulanır. Deri koruyucu eldivenlerle birlikte normal olarak, mekanik koruma sağlamak amacıyla izolasyon eldivenlerinin üzerine giyilen kauçuk izolasyon eldivenleri kullanılmalıdır.

Koşullar

Enerjili iletim hatlarında çalışmaya yönelik bir izolasyon eldiveni, KKD yönetmeliğinde tanımlanan şekilde bir Kategori III üründür. Enerjili iletim hatlarında çalışmaya uygunluk sertifikası olan bir eldivenin TS EN 420 koşullarını karşılaması; mekanik, termal (düşük sıcaklık için), alev geciktiricilik ve yaşlandırmayla ilgili olanlar dahil olmak üzere TS EN 60903 uyarınca bütün zorunlu testleri geçmesi ve çeşitli koşulları karşılaması gerekmektedir.

Uygulamaya spesifik özelliklerine (= direnç) bağlı olarak, kauçuk izolasyon eldivenleri de ilaveten test edilebilir:

Asit: yüksek konsantre sülfürik asit içine daldırıldıktan sonra tatmin edici mekanik ve di-elektrik performansı.
Yağ: yağ içine daldırıldıktan sonra tatmin edici mekanik ve di-elektrik performansı.
Ozon: yüksek konsantrasyonlu ozon ile temas ettikten sonra tatmin edici yüzey kalitesi (çatlama) ve di-elektrik performansı.
Çok düşük sıcaklık: -40 °C’de 24s boyunca büküldükten sonra yırtılma, kırılma veya çatlama olmazsa tatminkardır.

Zararlı fiziksel düzensizliklere izin verilmez ve her bir eldiven tek tek muayene edilmeli ve di-elektrik testine tabi tutulmalıdır.

İzolasyon eldivenleri tekli cidar kalınlıklarına bağlı olarak 500 ila 36.000 Volt AC arasındaki altı farklı koruma sınıfını kapsayabilir.

ELDİVEN SINIFI AZAMİ KULLANIM VOLTAJI (V AC) AC DOĞRULAMA TEST VOLTAJI (V AC) MM CİNSİNDEN TEK CIDAR KALINLIĞI
00 500 2.500 0,5
0 1.000 5.000 1,0
1 7.500 10.000 1,5
2 17.000 20.000 2,3
3 26.500 30.000 2,9
4 36.000 40.000 3,6

İşaretleme ve Bilgilendirme

İmalatçının kimliğine ek olarak ürün ve ebat ataması, ilgili standartlar ( TS EN 60903 ve TS EN 420 : “CE”-işareti) ve ilgili piktogram (çift üçgen ve açık kitap piktogramı), işaretleme — ilgiliyse — şu spesifik tehlikelere karşı eldivenin direncini gösteren bir kategori de içerebilir:

KATEGORİ H: Yağ direnci
KATEGORİ A: Asit direnci
KATEGORİ Z: Ozon direnci
KATEGORİ C: Çok düşük sıcaklıklara direnç
KATEGORİ R: Kategoriler H + A + Z (yukarıda)

Not: Kompozit Eldivenler

Spesifik malzemeden (doğal olmayan kauçuktan) yapılan izolasyon eldivenleri ilave aşınma (ağırlık azalması) ve kesilme (minimum seviye 2) testleri zorunludur. Elektrik izolasyonu eldivenleri ilave entegre mekanik koruma sağlar. Kompozit eldivenler ilave bir mekanik sembolü (çekiç) ile belirtilir ve genellikle üst eldiven olmadan giyilir.

Kaynak Korumalı Eldivenler
Standart TS EN 12477 (TS EN 12477) ;

Manuel kaynak yapma, kesme ve ilişkili süreçler esnasında ısıdan ve alevlerden korunma ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılan eldivenlerle ilgili bilgiler.

Manuel metal kaynağı esnasında koruma sağlayan eldivenler

Kapsam

Bu standart manuel metal kaynağı, kesme ve ilişkili süreçlerde kullanıma yönelik eldivenlere uygulanır.

Koşullar

TS EN 12477: Kaynakçılar için koruyucu eldivenler Manuel metal kaynağı için standart

Uzunluklar dışında TS EN 420’ye uygunluk:

• 300 mm: Ebat 6
• 310 mm: Ebat 7
• 320 mm: Ebat 8
• 330 mm: Ebat 9
• 340 mm: Ebat 10
• 350 mm: Ebat 11

KOŞULLAR (En Düzeyleri) TIP A TIP B (Yüksek EL Becerisi, TIG, Kaynak Yapma)
Aşınma 2 1
Kesilme 1 1
Yırtılma 2 1
Delinme 2 1
Yanma Davranışı 3 2
Temas Isısı 1 1
Konvektif Isı 1 1
Küçük Sıçramalar 3 2
Maharet 1 4

Yüksel el becerisi gerektiren durumlarda (ör., TIG kaynağı) Tip B eldivenler önerilirken diğer kaynak süreçleri için Tip A eldivenler tavsiye edilmektedir.

Ürünün Tip A mı B mi olduğu ambalajında ve kullanım kılavuzunda işaretlenmelidir.

 

Kaynaklar;

Kaynak: Neden İş Güvenliği

A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı Çevre Müh K.Bilen
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mak. Müh.S. Dikmen,
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı Çağrı İş Güvenliği,
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı İnşaat Müh.Elif Aydınlı,
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı İnşaat Müh. Ş.Özcan,
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı Mimar Beren Nilgün,
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı Mak. Müh H.AKAY
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı Jeoloji Müh S.Zümrüt
A Sınıfı İş Güveniği Uzmanı Genel Müdür AA.Efler

 

 

Cevap Bırakın